„Budując morskie kolosy. Fotografie Tercjana Multaniaka”. Niezwykła wystawa pod pokładem statku-muzeum „Sołdek”